Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SP Nr 217 > Menu Przedmiotowe > Ochrona danych osobowych > Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

  Drukuj
 

Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie, ul. Ignacego Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa,

2. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych – Manuela Żarnecka dostępny pod adresem: mzarnecka.sp217@poczta.onet.pl, tel. 22 6119433 wew. 30.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:

a)      W celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji dzieci oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność szkół, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669) (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO),

b)      w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z koniecznością załatwienia innych zdarzeń i spraw, co do których wykonania zobowiązany jest Administrator; (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO);

a)      w celu podjęcia działań przed zawarciem umów oraz w celu realizacji samych umów zgodnie z art. 6 ust. lit. b RODO;

b)      na podstawie zgody – w celach wskazanych w treści zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane kategoriom odbiorców:

a) podmiotom którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

b) podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

5. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z niniejszej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne.

6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Administratora.

 

 

 
 
Wprowadził Żarnecka Manuela 10-05-2019
Aktualizujący Żarnecka Manuela 10-05-2019
Zatwierdzający Żarnecka Manuela 10-05-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 10-05-2019
Liczba odwiedzin: 384
Rejestr zmian