Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - SP Nr 217 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > SP217

SP217

  Drukuj
 

Cele i zadania Szkoły są zgodne z normami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, Konwencji o prawach dziecka oraz innych powszechnie obowiązujących aktach prawa.

Szkoła podejmuje działania zgodne z wymaganiami państwa i osadzone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Nasza szkoła:

1.      Wprowadza ucznia w świat nauki wybranych dyscyplin naukowych na  poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;

2.      Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia;

3.      Wprowadza ucznia w świat kultury i sztuki;

4.      Współdziała z rodziną wspomagając ją w wychowaniu;

5.      Rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie doświadczeń życiowych;

6.      Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

7.      Realizuje zadania wychowawcze zawarte w Programie Wychowawczym;

8.      Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny;

9.      Kształci postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

10.  Rozwija poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny;

11.  Upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

12.  Organizuje zajęcia dla uczniów z zakresu profilaktyk dostosowanej do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska wynikające z Programu wychowawczo - profilaktycznego.

 
 
Wprowadził Żarnecka Manuela 01-03-2021
Aktualizujący Żarnecka Manuela 01-03-2021
Zatwierdzający Krupińska Agnieszka (Szkoła Podstawowa nr 217) 01-03-2021
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2021
Liczba odwiedzin: 114
Rejestr zmian